माहिती अधिकार व चळवळीची तेरा वर्षे

12 ऑक्टोबर 2005 ला माहिती अधिकार अस्तित्वात येऊन आज 13 वर्षे झाली पण म्हणावा तसा प्रसार आणि प्रचार कुठल्याही सरकारकडून

Read more