POCSO Act ‘बालकांचे संरक्षणास्त्र’

  भारतात लहान बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार ही एक गंभीर समस्या आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी

Read more