राज्यघटना सन्मान मूक मोर्चा

या नव्या भारताच्या जडणघडणीचा मूलभूत आधार आहे, भारताची राज्यघटना. आपण सर्वांनी आपल्या घटनेचं प्राणपणानं संरक्षण, संवर्धन आणि सन्मान केला पाहिजे.

Read more